Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Culture studies – media education

.Level (age of students)
HE (2nd year of BA study)

.Discipline/subject
Media education

.Category of the tool
$Category.getData()

.Tool/resources
Facebook

.Language of the tool or resource
Polish

.Purpose of use
Become familiar with new media art. Become familiar with the issues cyberculture. Critical reference to cultural phenomena in new media.

.Way of use (as individual or group activity; tasks; etc.)
Teacher prepares texts to read for the next class. Students look for examples illustrating the problem/issue explained in the text. Students put examples in the group wall. During the next class, students present findings and discuss reasons for the choice made by other.

.Learn2Learn competencies
Self-assessment
Thinking, problem solving and decision making
Being creative
Communication (reading and writing)

.Advantages of such a use for Transition. Innovative use
Quite high motivation. Developing not only knowledge but also various competences. Students discover practical implications of theoretical knowledge, they able to recognize cultural phenomenon in theoretical context. This is an occasion to search for and select information. Students also have the possibility to comment each other; they could exercise the ability of reflection and discussion. The activity develops the understand about what digital literacy is. Students also improve the ability to work with a computer and the internet (as a tools to learning and work).

.Disadvantages of such a use
In some cases access to computer during school time can cause distraction or is treated as an entertainment (i.e. social networking or surfing in the net). From teacher perspective: it is necessary to motivate broader discussion.

.Link
http://www.facebook.com/groups/210854782316293/ https://www.facebook.com/groups/200643549951473/