Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Economics of public sector

.Level (age of students)
1st year of MA study

.Discipline/subject
Economics

.Category of the tool
$Category.getData()

.Tool/resources
social network (not specified)

.Language of the tool or resource
polish

.Purpose of use
Usage of social networks (i.e. Fb, Google+, etc.) to store and critically evaluate the information on current issues.

.Way of use (as individual or group activity; tasks; etc.)
Students create the own group in the social network in order to publish articles about a specific economic field, such as "Raising the retirement age". Articles can be commented by students. For each (new) link or substantive comment, students are awarded by teacher with points having an influence on final student`s mark.

.Learn2Learn competencies
Self-management
Being creative
Communication (reading and writing)
Motivation and confidence

.Advantages of such a use for Transition. Innovative use
An occasion to search for information and to select information, articles. Students also have the possibility to comment each other; they could exercise the ability of reflection and discussion. They have also an opportunity to link theory and practice. There is a mutual control based on tasks peer-review. If it is a popular social network this task is easier (have no need for log in only to make a task.) Free time is mixed with study (this can be an advantage). The activity develops a better understanding about what digital literacy is. Students also improve the ability to work in social online environment (as a tool to learning and work).

.Disadvantages of such a use
Some students do not use social networks in general (they would have to create an account and then spend some time to familiarize themselves with this tool). Social networks are generally distracting. Free time is mixed with study (this can be regarded as disadvantage). For teacher: possible difficulties in the assessment of students' activity (a lot of effort into the evaluation in case of high activity of students).

.Link