Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Ethics and disciplinary responsibility of students

General information
.Level (age of students) 1st year of BA level (19 years)
.Discipline / subject / course Ethics and disciplinary responsibility of students
.Number of participants 1 teacher and app. 5000 first year students
.Category of the tool social networks, digital media
.Tool / resource e-learning platform, e-book
.Country Poland
.Language of the tool or resource Polish
.Time plan start date 02-12-2013
.Time plan finish date 17-01-2014
.Did you use an example scenario from the initial phase of the eLene2learn project as an inspiration? No
Specific information about given case
.Aim To deliver to students at the beginning of their studies necessary knowledge about their responsibilities, ethical and legal aspects of studies.
.Objectives To provide information about students' rights and responsibilities
To help students' to understand mechanism of administrative process before Disciplinary Commission
To build ethos of student
.Learning to learning (L2L) competences to be achieved • self-regulation
• self-assessment
• self-management
• communication (reading)
.Proposed activities To offer to first year students an online electronic book about aspects of ethic disciplinary responsibility of students.
At the end all students have to pass an online test (there is a pool of 50 questions in total and system is choosing 10 for each student to answer).

This project allow for:
- more interactive form of classes (electronic guide)
- train 5000 students in 1,5 months (by 1 teachers)
- getting used students to university e-learning platform
- developing students competences of self-management
.Pedagogical approach taken On university e-learning platforms courses are set up (for each Faculty). On the platforms there are special electronic materials (e-book and online guidelines) and online test is prepared.
There is also a special online questionnaire for evaluation of the course and its effectiveness (by the students).
Each faculty students have an access to the course (and materials) during whole project but there are special time slots for passing online test by different groups of students. Each student has to answer 10 different questions (there is a pool of 50 questions and system is choosing questions for a given student – questions and answers are mixing all the time).

1 teacher is responsible for materials (resources) and test questions. After passing the test he gives them credit.
.Methods of evaluation Project will be evaluated

1) By students: an on-line questionnaire will be sent to all students who take part in course to evaluate their experience in terms of materials, online tools and project approach.
2) By teacher: personal interview with teachers who take part in this project for reflecting on his experience.
.Ethical statement Participants will be fully informed that data collected through the questionnaires will used to inform the project and will be anonymised.
Participants will be fully informed that the results of the evaluation will be shared with them.
Evaluation of the outcomes and impact for learners (summaries of feedback)
(with particular attention paid to the initial aims and objectives of the implementation plan and the key competencies developed)
.Summary of student feedback - Usage (max 200 words) During two months period 5118 first year students took the course. The course was set up on 24 e-learning platforms. There was a handbook and test to pass with 10 questions (out of 30 what means that each test could have different questions). To pass the test students had to give at least 8 proper answers.
.Summary of student feedback - Benefits (max 200 words) Students acquainted with the rules of university regulations. They became familiar with responsibilities and rights.
.Summary of student feedback - Development of competencies (max 200 words) Students indicate that course develops:
• Thinking, problem-solving and decision making
• Ability to handle obstacles and change
• Communication (reading and writing)
.Summary of student feedback - Supporting transition (max 200 words) Course support transition in a some extent. 32% from 1659 answer that merely support transition.
.Summary of student feedback - Challenges or barriers (max 200 words) No barriers
.Summary of student feedback - Improvements that can be made to the activity or the application (max 200 words) More practical informations would be appreciated.
.Summary of tutor observation - Usage (max 200 words) During two months period 5118 first year students took the course. The course was set up on 24 e-learning platforms. There was a handbook and test to pass with 10 questions (out of 30 what means that each test could have different questions). To pass the test students had to give at least 8 proper answers.
.Summary of tutor observation - Benefits (max 200 words) Low cost of the course. Teacher only create content. One teacher could handle the course.
.Summary of tutor observation - Development of competencies (max 200 words) Students developed:
Self-regulation, self-management and motivation and confidence because they have to self-organize activities (pass test in appropriate term and work themselves).
.Summary of tutor feedback - Supporting transition (max 200 words) Students learned what are their rights and obligations at university.
.Summary of tutor observation - Challenges or barriers (max 200 words) There is no barriers and challenges.
.Summary of tutor observation - Improvements that can be made to the activity or the application (max 200 words) More practical topics and questions.
Reflection and recommendations regarding the activity and approach used by the teacher, tutor or trainer
.What worked well? (max 250 words) Passing the test in automatic manner.
.What would be done differently? (max 250 words) More practical topics and questions in the course.
.Recommendations for other practitioners who may consider using this approach (max 250 words) It is important to make deadlines for passing the test and be prepare to create additional term of passing the test.
.Permission statement link LINK