Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Facebook as support in career guidance

.Level (age of students)
Student SE

.Discipline/subject
Career guidance

.Category of the tool
$Category.getData()

.Tool/resources
Facebook

.Language of the tool or resource
Italian

.Purpose of use
Through a really well known social network, create a public space where users talk about transition experience

.Way of use (as individual or group activity; tasks; etc.)
Like a forum, users can share experience just telling it to the other or uploading multimedia resources or documents. The other users can actively participate replying or posting something or just following discussions. Italian students interviewed, tell us that they use them just following discussions and for finding some interesting resource. They never participate actively to discussions. The majority of our teachers, unfortunately, do not agree on the use of this tool for scholastic purposes. They don't have an account.

.Learn2Learn competencies
Self-management
Thinking, problem solving and decision making
Motivation and confidence

.Advantages of such a use for Transition. Innovative use
Ability to search and filter information. Almost all young people have a Facebook account so it could be one of the best tools for reaching a wider number of people, moreover it is easy for them to use it. It's important to involve students which already "passed" transition.

.Disadvantages of such a use
These groups born directly from students who want to share their experience or need to find specific information. This fact could become a disadvantage if you consider the sustainability of it: when these students passed to the university or labour market they wouldn't be active anymore there. So, a moderator is necessary in order to assure the future to these kind of environment.

.Link
http://www.facebook.com/#!/groups/112143412231023/