Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Find your career

.Level (age of students)
Student SE

.Discipline/subject
Career guidance

.Category of the tool
$Category.getData()

.Tool/resources
CareerShip

.Language of the tool or resource
English

.Purpose of use
CareerShip is an American service of career guidance to support students in better understanding which career they want to pursue and what they to do for being successful.

.Way of use (as individual or group activity; tasks; etc.)
Students can review careers by cluster, review the featured career, match careers to their interests, or search for a particular career. For each career, students will have access to a variety of information: -Tasks -Wages -Career outlook -Interests -Education -Knowledge -Skills -Similar careers To accompany CareerShip, Mapping Your Future offers the "explore careers" section, including information on job hunting, resumes, and links to free job search listings.

.Learn2Learn competencies
Self-assessment
Self-management
Thinking, problem solving and decision making
Motivation and confidence

.Advantages of such a use for Transition. Innovative use
It helps in making a conscious choice based on own interests and capabilities. it helps in vocational guidance process.

.Disadvantages of such a use
This kind of tools are, obviously, focused on a specific national situation. It' would be useful that each country could offer a service like this.

.Link
http://mappingyourfuture.org/planyourcareer/careership/