Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Fuksiwiki - A wiki to guide the 1st year students

.Level (age of students)
First year students of HE

.Discipline/subject
Computer Science

.Category of the tool
$Category.getData()

.Tool/resources
Wiki

.Language of the tool or resource
Finnish

.Purpose of use
In this wiki the members of the student organization in the Department of Computer Science have collected a lot of information for the first year students: information about practical issues, the first study term's timetables, tutors, user accounts, enrolment for the courses; issues related to learning and learning strategies, softwares for communication (e.g. Internet Relay Chat) etc. The aim of the wiki is to help the first year students to feel home and to be able to act independently. Also older students use the wiki as a main source of information for example in situations where basic things like user accounts change.

.Way of use (as individual or group activity; tasks; etc.)
The wiki is used collaboratively and individually. In the wiki, the answers for questions coming up regularly in the general IRC chat or in IRC of the study courses are saved for the use of all students.

.Learn2Learn competencies
Self-regulation
Thinking, problem solving and decision making
Collaboration

.Advantages of such a use for Transition. Innovative use
From a tutor's point of view: every tutor uses the wiki to get information -> every freshman asking the same question will get the same answer. It would be hard for tutors to get all the information by themselves, so it's much easier to divide the information search process and collect the results. Wiki is easy to edit, so that when information changes, it's easy to update. It's also easier this way to spot conflicting information (because information comes from many different sources) and find out what's correct.

.Disadvantages of such a use
There have to be procedures for structuring and writing, so that the end result is coherent for the user to use. Also it's a problem if people who should know answers to questions do not read the wiki (the information is collected but not used).

.Link
http://fuksiwiki.tko-aly.fi/Fuksiwiki