Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Google Drive, Delicious - Humanitiies

General information
.Level (age of students) HE Students of the second year of BA level
.Discipline / subject / course Humanities/cyberculture/WEB 2.0 and its tools
.Number of participants 1 teacher and 15 students
.Category of the tool Social networks
.Tool / resource Google Drive, Delicious
.Country Poland
.Language of the tool or resource Polish
.Time plan start date 18-02-2013
.Time plan finish date 05-06-2013
.Did you use an example scenario from the initial phase of the eLene2learn project as an inspiration? Yes
.If you have used an example scenario from the initial phase of the eLene2learn project as an inspiration please identify the name of the scenario Using Web 2.0 tools to design a strategy
.Scenario link LINK
Specific information about given case
.Aim Introduction to social media tool for professional use. Learn to work as a team of social media professionals with the use of digital communication and collaboration tools.
.Objectives Knowledge
To know social media tools mechanisms.
To know trends, issues connected with social media.
To learn to take a critical look at Web 2.0 sphere.
Skills
To develop skills of using social media services in a targeted manner.
To build team work skills.
To support communication skills.
To develop a peer collaboration.
To improve personal organizational competences.
Attitudes
To provide an orientation into social media at a professional level.
.Learning to learning (L2L) competences to be achieved • self-regulation
• thinking, problem-solving and decision making
• communication (reading and writing)
• collaboration
• motivation and confidence
• being creative
.Proposed activities To offer students useful report templates which contains knowledge structure and net materials with theoretical content and case studies.

This experimentation would allow to have:
- a more interactive experience in the classroom and outside (remote activities)
- groups activity
- systematic work throughout the semester
Immediate feedback on students work.
.Pedagogical approach taken To Prepare and to share with students folders in Google Docs (Google Drive). Folder contains documents with templates of reports on given subject/task. There is also spread sheet with system of scores for each task. Students prepare report for each subject and take score.

To offer sharing documents where students could work remotely. Students are divided into groups. Each group have their own documents. Teacher can comment and discuss prepared reports.

To prepare materials on social media at Delicious, students can put their materials with the same tag.

In the classroom students presents their reports and discuss about fields of improvement.
.Methods of evaluation Activity will be evaluated

1) An on-line questionnaire is sent to all students in the end of the experimentation to evaluate their experience in the course.
2) Interviews with some students for reflecting on their experience in the course.
.Ethical statement Participants are fully informed about the elene2learn project and the use of the data for the project and for the improvement and development of the Facebook group and website.
Participants are fully informed that engagement is the activities is not a compulsory.

Participants are fully informed that data collected through the questionnaires will used to inform the project and will be anonymous.

Participants are fully informed that the results of the evaluation will be shared with them.
Evaluation of the outcomes and impact for learners (summaries of feedback)
(with particular attention paid to the initial aims and objectives of the implementation plan and the key competencies developed)
.Summary of student feedback - Usage (max 200 words) High level of practical usage of the course
.Summary of student feedback - Benefits (max 200 words) Students appreciated the practical character of classes and ability to develop presentation skills. Students also pointed as a positive element of classes possibility of remote work at home with the usage of digital communication and collaboration tools.
.Summary of student feedback - Development of competencies (max 200 words) • self-management
• being creative
• collaboration
• communication (reading and writing)
.Summary of student feedback - Supporting transition (max 200 words) Learning to work with group, presenting, deal with practical subjects support transition to labour market.
.Summary of student feedback - Challenges or barriers (max 200 words) No answers, everything was all right
.Summary of student feedback - Improvements that can be made to the activity or the application (max 200 words) It is very important to keep an eye on the time of presentation.
.Summary of tutor observation - Usage (max 200 words) High level of practical usage of the course
.Summary of tutor observation - Benefits (max 200 words) Presentation skills and practice
Practical skills and subjects
Possibility to work at home
.Summary of tutor observation - Development of competencies (max 200 words) • self-regulation
• self-assessment
• self-management
• collaboration
• communication (reading and writing)
.Summary of tutor feedback - Supporting transition (max 200 words) Course prepare to labour market by using web 2.0 tools, group work and subject of the course.
.Summary of tutor observation - Challenges or barriers (max 200 words) Not too much time for presentations and too many groups.
.Summary of tutor observation - Improvements that can be made to the activity or the application (max 200 words) Strict and accurate planning of time activities.
In future I would divide students into 3 groups (instead of 5) as with bigger amount of groups it is very time consuming to present results etc.
Reflection and recommendations regarding the activity and approach used by the teacher, tutor or trainer
.What worked well? (max 250 words) Using templates of report which contain structure of documents gives students starting point to prepare good and professional reports.
Spreadsheet with points give more objective evaluation of students work and allows watch deadlines.
.What would be done differently? (max 250 words) Strict and accurate planning of activities (time and work).
It is very important to stress necessity of systematic work and good group cooperation.
.Recommendations for other practitioners who may consider using this approach (max 250 words) It is important to meet the deadlines. All activities need good planning.