Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

Strategic Management - Collaborative note taking

General information
.Level (age of students) Students – master level (20-21 years old)
.Discipline / subject / course Strategic Management / Strategic marketing
.Number of participants 30
.Category of the tool Digital media
.Tool / resource Google docs
.Country France
.Language of the tool or resource French - English
.Time plan start date 01/06/2011
.Time plan finish date 31/01/2013
.Did you use an example scenario from the initial phase of the eLene2learn project as an inspiration? No
Specific information about given case
.Aim Evaluate if the concentration of the students during the course would be better if they could participate by taking notes online
.Objectives For the students:
- To reflect on the course and its objectives.
- Be able to work in a collaborative way
For the professor:
- Measuring the impact of the note taking on the concentration of the students during the course.
.Learning to learning (L2L) competences to be achieved ○ Communication (writing and speaking)
○ Self-regulation
○ Being creative
○ Thinking
○ Collaboration
.Proposed activities Collaborative note taking
Online comments on presentations given by other students
Document revision and presentation
.Pedagogical approach taken 1. The students were volunteers to participate to this course; they had to bring their own laptop.
2. The classroom is equipped with wifi, 2 video projectors.
3. A teaching assistant and a member of the Centre d'Ingénierie Pédagogique are present.
4. The professor does the course presentation for 45 min; the students can use his powerpoint presentation to comment on it online. This document is projected in order that all the class can read the comments and at the end the document is shared on the platform for all students.
5. A group of students presented a case study during 30 min. At the same time, another group was writing questions on a projected Google document.
The questions were answered at the end of the presentation.
6. For the last part of the course, students were in groups and had 15 min to work on a case study and 15 min to present it
.Methods of evaluation A questionnaire was set up to get feedback from the students
.Ethical statement Participants have given their consent for the case study to be used anonymously as part of the elene2learn project.
.Case study link LINK
Evaluation of the outcomes and impact for learners (summaries of feedback)
(with particular attention paid to the initial aims and objectives of the implementation plan and the key competencies developed)
.Summary of student feedback - Usage (max 200 words) Only five students participate to the writing of the course notes. For each course five new students are volunteers but all the students can read the notes on the platform.
.Summary of student feedback - Benefits (max 200 words) Students have appreciated this way of learning.
They could get more concentrated on the course and therefore understand better. They could get all what other students could add to the course: remarks, documents, corrections…
.Summary of student feedback - Development of competencies (max 200 words) • self-regulation
• self-assessment
• self-management
• thinking, problem-solving and decision making
• ability to handle obstacles and change
• communication (reading and writing)
• collaboration

Students get organized during their class. They are responsible for note taking and sharing. They participate more during the class and therefore learn better.
.Summary of student feedback - Supporting transition (max 200 words) For new students it is a real added value because they are not well prepared to take notes very quickly when they arrived to the university.
With this method they have complete on line notes of the course and can better begin their first Higher Education year.
.Summary of student feedback - Challenges or barriers (max 200 words) Technical barrier: to have a good wifi connection.
.Summary of student feedback - Improvements that can be made to the activity or the application (max 200 words) To summarize all the contributions, because some information is not very useful.
To create a debate during the class and share all the different points of view.
.Summary of tutor observation - Usage (max 200 words) The professor taught to another group of students the following year.
.Summary of tutor observation - Benefits (max 200 words) The professor was completely autonomous.
The students who didn't take notes were more participative and followed better the course.
The teacher thinks that it is a good thing to have shared and complete notes of their course. He can also correct some mistakes if necessary.
.Summary of tutor observation - Development of competencies (max 200 words) • self-regulation
• self-assessment
• self-management
• thinking, problem-solving and decision making
• ability to handle obstacles and change
• being creative
• communication (reading and writing)
• collaboration
• motivation and confidence
.Summary of tutor feedback - Supporting transition (max 200 words) The fact that new students can attend the course without taking notes and have a notes summary on the platform improve their learning and facilitate the transition from the secondary education.
.Summary of tutor observation - Improvements that can be made to the activity or the application (max 200 words) Working with a more reliable wifi network.
Reflection and recommendations regarding the activity and approach used by the teacher, tutor or trainer
.What worked well? (max 250 words) Students were active during the course. They appreciated the challenge to work on a case study in a short time.
.What would be done differently? (max 250 words) What was done actually: the professor gave access to his presentation and students could add their comments directly.
.Recommendations for other practitioners who may consider using this approach (max 250 words) Define the roles in the groups before starting the note taking: a principal note taker, a secondary note taker, a reviewer, a publisher (to take care of the layout)