Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

Social networks as a serious game

General information
.Level (age of students) HE Students of the second year of BA level
.Discipline / subject / course Humanities/cyberculture
.Number of participants 2 teachers and 21 students (two groups)
.Category of the tool Social networks as a serious game
.Tool / resource Google Drive
.Country Poland
.Language of the tool or resource English/Local
.Time plan start date 21-02-2013
.Time plan finish date 07-06-2013
.Did you use an example scenario from the initial phase of the eLene2learn project as an inspiration? Yes
.If you have used an example scenario from the initial phase of the eLene2learn project as an inspiration please identify the name of the scenario Using Web 2.0 tools to design a strategy
.Scenario link LINK
Specific information about given case
.Aim Introduce students to advertising and promotion on the Internet. Teach how to prepare professional marketing strategy on the Internet.
.Objectives Knowledge
To know methods of advertising on the Internet.
To know the most important terms of the Internet marketing.
To know specific elements of culture marketing.
To learn basic rules of a good internet service project.

Skills
To prepare a simple advert campaign strategy on the Internet.
To prepare a simple marketing campaign in social media.
To evaluate usability of Internet services.
To support communication skills.
To develop a peer collaboration.
To improve personal organizational competences.

Attitudes
To provide an orientation into advertising and promotion of the culture on the Internet at a more professional level.
.Learning to learning (L2L) competences to be achieved • self-management
• thinking, problem-solving and decision making
• communication (reading and writing)
• collaboration
• motivation and confidence
• being creative
.Proposed activities There are 3 different basic activities:
Filling report templates
Presenting parts of the report
Work with others on real tasks

Activities:
Activity: marketing performance indicators – case study report
Activity: company audit – case study report
Activity: setting target – report
Activity: presentation part of the reports
Activity: AdWords – case study
Activity: AdWords – prepare simple campaign
Activity: AdWords – presentation of the report
Activity: mediaplan – case study
Activity: mediaplan – preparing document
Activity: copywriting – preparing propositions
Activity: grafic creation – case study report
Activity: grafic creation – propositions
Activity: marketing offer – preparing document
Activity: marketing offer – presentations
.Pedagogical approach taken Folders in Google Docs (Google Drive)are prepared and shared with students. Folder contains templates of documents including structure of a culture promotion strategy.
Students play the role of employees in advertising and PR company.

Students analyse case studies and prepare, on the base of templates, their reports with analysis of the best practises. In a second phase, students fill templates of culture promotion strategy for a specific given culture institution or event.

There is also spread sheet with system of scores for each task.
Students prepare a report for each subject and they will receive a score for each report. All employees/students get promotion points. Promotion points influence on success fee.

To offer sharing documents where students could work remotely. Students are divided into groups. Each group have their own documents. Teacher can comment and discuss prepared reports.

Every week (classes are held every week) employees have meetings where they discuss each other works. This assessment is taken into account by the executive director (teacher) who grants bonuses. Executive director evaluate each project.
.Methods of evaluation 1) An on-line questionnaire sent to all students in the end of the experimentation to evaluate their experience in the course.
2) Interviews with some students for reflecting on their experience in the course.
.Ethical statement Participants are fully informed about the elene2learn project and the use of the data for the project and for the improvement and development of the Facebook group and website.

Participants are fully informed that engagement is the activities is not a compulsory.

Participants are fully informed that data collected through the questionnaires will used to inform the project and will be anonymous.

Participants are fully informed that the results of the evaluation will be shared with them.
Evaluation of the outcomes and impact for learners (summaries of feedback)
(with particular attention paid to the initial aims and objectives of the implementation plan and the key competencies developed)
.Summary of student feedback - Usage (max 200 words) High level of practical usage
.Summary of student feedback - Benefits (max 200 words) Students emphasise:
• Practical character of the programme
• Opportunity to collaborate
• Opportunity to check-out the work circumstances
• Opportunity to meet with the real cases
• Opportunity to prepare real offers
.Summary of student feedback - Development of competencies (max 200 words) Students thanks to realise independent tasks develop self-regulation and learn how to motivate and develop confidence. Because of working in groups (sometimes remotely) they have to learn how to communicate. Students by design marketing campaign develop creativity and make difficult decisions connected with campaign budget.
.Summary of student feedback - Supporting transition (max 200 words) Meet with real cases gives opportunity to prepare on labour market.
.Summary of student feedback - Challenges or barriers (max 200 words) Very high pressure on task realisation in time.
The is no time for delay because of dependency between course activities and products.
.Summary of student feedback - Improvements that can be made to the activity or the application (max 200 words) 2 semester for this course (one is not enough)
.Summary of tutor observation - Usage (max 200 words) High level of practical usage knowledge and skills on labour market.
.Summary of tutor observation - Benefits (max 200 words) Students have opportunity to solve real problems and to meet with work evaluation system.
Teacher can assess more objectively.
.Summary of tutor observation - Development of competencies (max 200 words) • Collaboration
• Self-management
• Self-regulation
• Communication
• Motivation and confidence
.Summary of tutor feedback - Supporting transition (max 200 words) Students meet with real cases and real work evaluation, what gives opportunity to prepare on labour market.
.Summary of tutor observation - Challenges or barriers (max 200 words) Some groups have problems with work in group – some students realised major activities and some done small pieces of the work.
.Summary of tutor observation - Improvements that can be made to the activity or the application (max 200 words) Add to the evaluation of students work element which assesses engagement in concrete task (ie. additional points given from group for one person special engaged in realisation of given task).
Reflection and recommendations regarding the activity and approach used by the teacher, tutor or trainer
.What worked well? (max 250 words) The best part of this method is filling reports templates and gives students feeling importance and reality of their work.
.What would be done differently? (max 250 words) There was some problems with deadlines. Students feel overloaded because of ending theirs BA diploma. It is very important to stress necessity of systematic work and good group cooperation. In the assessment tutor can add some points for engagement and realising tasks in term.
.Recommendations for other practitioners who may consider using this approach (max 250 words) It is important to meet the deadlines.
.Video