Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

Blog - Study successfully with the internet

General information
.Case study’s translation CaseStudy_Blogi_Blogi_FI.pdf
.Level (age of students) University students in the first year
.Discipline / subject / course All, General Studies
.Number of participants 100+
.Category of the tool Social Media
.Tool / resource Blogs (Wordpress)
.Country Germany
.Language of the tool or resource German, English
.Time plan start date 01-04-2013
.Time plan finish date 30-09-2013
.Did you use an example scenario from the initial phase of the eLene2learn project as an inspiration? Yes
.If you have used an example scenario from the initial phase of the eLene2learn project as an inspiration please identify the name of the scenario Social Media in higher Education – Use of blogs for peer tutoring
Specific information about given case
.Aim To develop learning skills of students and teach them how to use Web 2.0 tools for organizing their study and supporting their learning process.
.Objectives Getting an overview about the possibilities provided by blogs and use them for learning activities (theoretical and practical approach):
• Judging the relevance of the tools for the learning process
• Learning the competent use of the tools
• Learning to organize the own and a group learning pr
• ocess
• Learning to implement own and new learning strategies
.Learning to learning (L2L) competences to be achieved • Searching and filtering information
• Critical thinking
• Presentation skills
• Creativity
• Self-management
• Communication
.Proposed activities An online course is provided as a self-learning offer to all students in the area of general studies/key competences. A personal learning environment based on a blog system allows students from the beginning to learn how to use and learn with web 2.0 tools.
.Pedagogical approach taken The course is divided in
• Seven online modules with learning videos
• A collection of frequently updated further internet resources and tutorials
• Tasks for discussion about the seminar topics
• Implementation of lessons learned in a self-selected learning-project
• Online support during the semester

Each student has it´s own blog used as a personal learning environment. Students work on the assigned reflective tasks and use their own blog for documentation. Review is done either by student peers or by key-tutors that have special training.
.Methods of evaluation Online questionnaire at the end of semester
.Ethical statement The activities run based on the ethical guidelines of the University of Bremen:

http://www.ethikkommission.uni-bremen.de

Participants are informed
• about the use of the collected data for the improvement and development of their course and for the elene2learn Life Long Learning Project,
• that data collected will be anonymised and that they can choose not to have their data used in the elene2learn Life Long Learning Project and
• that the results of the evaluation will be shared with them.
Evaluation of the outcomes and impact for learners (summaries of feedback)
(with particular attention paid to the initial aims and objectives of the implementation plan and the key competencies developed)
.Summary of student feedback - Usage (max 200 words) Nearly half of the students write posts in der blog at least once a week. Within two weeks almost every student has written at least one post.
Over half of the students read posts at least once a week.
Over half of the students wrote comments once a month.
Almost 40% of the students read comments daily or several times a week. Within two weeks every student has read at least one comment.
Nearly every student was motivated by getting comments.
The students invested on average 3 hours per week in the seminar and 2 of them on blogging.
After the seminar nearly every student was interested in blogs and their expectations in having a blog were fulfilled. But no one would use a blog for their studies.
.Summary of student feedback - Benefits (max 200 words) Every student has the feeling that they have developed their media skills.
Blogs helped every student to organize their learning time. They learned to use web applications more efficiently.
The students now have a better knowledge about witch tool they could use for their studies.
The students learned much about themselves, for example witch learning technique and strategy to use.
.Summary of student feedback - Development of competencies (max 200 words) • self-assessment
• self-management
• thinking, problem-solving and decision making
• being creative
• communication (reading and writing)
• collaboration
.Summary of student feedback - Challenges or barriers (max 200 words) Some students had the feeling that no one reads what they wrote.
Several students wanted more information about creative writing.
Some students wished that they had got a better overview of all the feedbacks at the end of the seminar.
.Summary of student feedback - Improvements that can be made to the activity or the application (max 200 words) Improve the quality of the feedback presentation.
Give a better overview of all the blogs and how they are connected to the main seminar blog.
Have better explanation of the learning project.
Have better definition of the project goals at the beginning.
.Summary of tutor observation - Usage (max 200 words) The students could work on their course anywhere and not necessarily at specified times.
It was much easier for the students to notice new information.
Every student felt well supported to reach their learning project goals.
.Summary of tutor observation - Benefits (max 200 words) Better knowledge and use of multimedia.
Improved self-organized learning.
Better knowledge in using web applications for their studies.
Better knowledge of their own learning personality.
.Summary of tutor observation - Development of competencies (max 200 words) • self-regulation
• self-assessment
• thinking, problem-solving and decision making
• ability to handle obstacles and change
• being creative
• communication (reading and writing)
• collaboration
• motivation and confidence
.Summary of tutor observation - Challenges or barriers (max 200 words) Motivate the students to run a blog.
Motivate the students to give feedback to the other blog-posts.
.Summary of tutor observation - Improvements that can be made to the activity or the application (max 200 words) Give earlier overview of the seminar goals.
Try to motivate the students to give more feedback on the other blog-posts.
Showing more possibilities in how to use a blog for their studies can be helpful.
Reflection and recommendations regarding the activity and approach used by the teacher, tutor or trainer
.What worked well? (max 250 words) The activities and the documentation.
Almost every student had the feeling of reaching the learning goals.
The expectations of the seminar were met.
The additional media and information were helpful.
.What would be done differently? (max 250 words) An integrated approach of the used application for blogs and existing learning management system is necessary to have smooth (didactical) workflows and to avoid media overkill.
.Recommendations for other practitioners who may consider using this approach (max 250 words) You need to be well prepared and highly organized.
Be sure to have at least one additional tutor to help you with all the work involved.
.Permission statement link LINK
.Video