Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Library course

General information
.Level (age of students) 1st year of BA level (19 years)
.Discipline / subject / course Library course
.Number of participants 7 teachers and app. 5000 first year students
.Category of the tool social networks, digital media
.Tool / resource e-learning platform and e-book
.Country Poland
.Language of the tool or resource Polish
.Time plan start date 07-10-2013
.Time plan finish date 13-12-2013
.Did you use an example scenario from the initial phase of the eLene2learn project as an inspiration? No
Specific information about given case
.Aim To deliver to students necessary knowledge about the system of university libraries, their resources and searching for information (this knowledge is needed for successful study).
To support students in passing library test.
.Objectives To provide information about university library and system of faculty libraries
To develop skills of searching information
To develop referencing skills
To improve personal organizational competence
To build confidence
To be independent library user
.Learning to learning (L2L) competences to be achieved • self-regulation
• self-assessment
• self-management
• communication (reading and writing)
.Proposed activities To offer to first year students an online electronic book about university library and its resources.
At the end all students have to pass an online test (there is a pool of 80 questions in total and system is choosing 20 for each student to answer).

This project allow for:
- more interactive form of classes (electronic guide)
- train 5000 students in 4 months (by 7 teachers)
- getting used by students to university e-learning platform
- developing by students competences of self-management
.Pedagogical approach taken On university e-learning platform library courses are set up (for each Faculty). On the platform there are special electronic materials (e-book and online guidelines) and online test is prepared. There is also a special online questionnaire for evaluating the course and its effectiveness (by the students).
Each faculty students have access to the course whole project but there are special time slots for passing online test by different groups of students. Each student has to answer 20 different questions (there is a pool of 80 questions and system is choosing questions for a given student – questions and answers are mixing all the time).

7 teachers are responsible for materials (resources) and test questions. After passing the test they give them credit.
.Methods of evaluation Project will be evaluated

1) By students: an on-line questionnaire will be sent to all students who take part in library course to evaluate their experience in terms of materials, online tools and project approach.
2) By teachers: personal interviews with teachers who take part in this project for reflecting on their experience.
.Ethical statement Participants will be fully informed that data collected through the questionnaires will used to inform the project and will be anonymised.

Participants will be fully informed that the results of the evaluation will be shared with them.
Evaluation of the outcomes and impact for learners (summaries of feedback)
(with particular attention paid to the initial aims and objectives of the implementation plan and the key competencies developed)
.Summary of student feedback - Usage (max 200 words) During two months 5827 first year students took part in the course. The course was set up on one e-learning platform. There was a handbook (e-book) and test to pass with 20 questions (out of 50) in special time slots.
.Summary of student feedback - Benefits (max 200 words) Students are informed and aware of the library system at the university.
.Summary of student feedback - Development of competencies (max 200 words) Thinking, problem solving and decision making
Ability to handle obstacles and change
Communication (reading and writing)
.Summary of student feedback - Supporting transition (max 200 words) As first year students who could not have a chance to use such a huge library system before (one big university library and 11 faculty libraries + online service) it is very helpful in transition from secondary level to HE level.
.Summary of student feedback - Challenges or barriers (max 200 words) Students had some problems with some questions (in test).
In their opinion some of the question were too detailed and theoretical.
.Summary of student feedback - Improvements that can be made to the activity or the application (max 200 words) Questions should be formulated clearer. More practical information would be needed and picture guides.
.Summary of tutor observation - Usage (max 200 words) During two months 5827 first year students took part in the course. The course was set up on one e-learning platform. There was a handbook (e-book) and test to pass with 20 questions (out of 50) in special time slots.
.Summary of tutor observation - Benefits (max 200 words) Low cost of the course. In traditional course about 40 teachers had to lead training. In e-learning platform 7 teachers is enough.
.Summary of tutor observation - Development of competencies (max 200 words) Students worked remotely and had to organize themselves (terms, manner of the work).
They developed:
• Self-regulation
• Self-management
.Summary of tutor feedback - Supporting transition (max 200 words) Course explains first year students how library works what are the rules to use it and what resources (and how) can be found. This course helps students to find themselves easily in academic world.
.Summary of tutor observation - Challenges or barriers (max 200 words) Teacher have to sign each student index (above 5000).
.Summary of tutor observation - Improvements that can be made to the activity or the application (max 200 words) More picture guides, less text descriptions in e-book.
Change internal university procedure with singing students indexes while they got credit for the course (it is too time consuming).
Reflection and recommendations regarding the activity and approach used by the teacher, tutor or trainer
.What worked well? (max 250 words) The whole process of taking part in online course went smoothly. Students didn't have problems with e-book and e-test.
.What would be done differently? (max 250 words) Course could include gamification elements.
.Recommendations for other practitioners who may consider using this approach (max 250 words) It is good idea to divide students in smaller groups which pass the test in different time slots.
.Permission statement link LINK