Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Open Science Resources

.Level (age of students)
Upper Secondary education

.Discipline/subject
Science and Museum Education (Physics, Chemistry, Biology)

.Category of the tool
$Category.getData()

.Tool/resources
Open Science Resources

.Language of the tool or resource
EN, EL, DE, FR, PT, FI, IT, HU. The OSR Repository includes numerous educational materials (images of exhibits and scientific instruments, animations, videos, lesson plans, student projects and educational pathways with guidelines for interactive museum visit experiences); educational material is available in the abovementioned languages, as delivered by respective partners. 5 educational pathways, which are voted as the best ones, are translated in EN along with their educational resources.

.Purpose of use
The Open Science Resources (OSR) portal enables teachers to access the finest digital collections in European science centres and museums, to follow educational pathways connecting objects tagged with semantic metadata and to enrich the contents provided with social tags of your own choice.

.Way of use (as individual or group activity; tasks; etc.)
The OSR portal contains educational material in the form of educational content (images of exhibits and scientific instruments, videos, animations, exercises, graphs, links) and of educational pathways (structured and open learning activities organized according the inquiry based pedagogical model). Additionally teachers are able to share or upload educational content by signing in to OSR portal and using the respective tools; under this framework teachers along with their pupils may use already uploaded content, or develop their own, under certain criteria. Username and password are obligatory; partners interested in using the portal should ask for a username and password and then log in.

.Learn2Learn competencies
Self-assessment
Thinking, problem solving and decision making
Being creative
Collaboration

.Advantages of such a use for Transition. Innovative use
Users can search for the educational materials in the "Explore OSR" section or to upload their own materials to the OSR Repository, using the "Share your Content" section. Open Science Resources Portal enables teachers to develop- through the learning pathways they are asked to deliver -learning to learn competences. Teachers may develop - by using the respective tool- educational pathways tailored to the needs of their pupils, and thus engage them to an innovative approach of science and museum education; i.e. relate an exhibit or series of exhibits to a certain educational pathway, or adapt a delivered to the pupils` needs.

.Disadvantages of such a use
N/A

.Link
http://www.osrportal.eu/