Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Social bookmarking to select and share useful content and resources

.Level (age of students)
All SE

.Discipline/subject
All

.Category of the tool
$Category.getData()

.Tool/resources
Del.icio.us, Diigo, Scoop.it, etc...

.Language of the tool or resource
English

.Purpose of use
To socially select and collect information and resources about a specific content.

.Way of use (as individual or group activity; tasks; etc.)
Groups of students search web resources about a specific content adding them in Del.icio.us. This activity could be done as homework given by the teacher or as cooperative initiative born from students. Each resource can be tagged with specific tags that makes it easy to find for the team. Each link (or a selection of the links found about the content) can be added in a del.icio.us stack in a collaborative way (the stack can be edited by the whole group) and organized to be presented. People not in the editing group of users can send a message to give a feedback or send more link, hint, advice etc...

.Learn2Learn competencies
Self-management
Thinking, problem solving and decision making
Collaboration
Motivation and confidence

.Advantages of such a use for Transition. Innovative use
It could be a very useful tool for supporting students in learning how to search for information and, in particular, to discriminate among the huge mass of resources available online. Links saved in del.icio.us have comments from other users which helps to understand how useful that particular resource is.

.Disadvantages of such a use
The use of this tool is not so friendly at the beginning.

.Link
http://delicious.com/stacks/view/QDFWTO