Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

UniSchoolLabs

.Level (age of students)
Secondary Education Students

.Discipline/subject
Science Education

.Category of the tool
$Category.getData()

.Tool/resources
UniSchoolLabs- remote laboratories

.Language of the tool or resource
EN (learning scenarios available in EN, PT, FI, DE)

.Purpose of use
UniSchooLabS aims at improving quality in science education in Europe, by promoting collaboration between universities and schools in the provision of remote access to science laboratories for primary and secondary schools through internet-based services and mobile learning devices. UniSchooLabS aims at improving quality in science education in Europe, by promoting collaboration between universities and schools in the provision of remote access to science laboratories for primary and secondary schools through internet-based services and mobile learning devices. Username and password are obligatory; partners interested in using the portal should ask for a username and password and then log in.

.Way of use (as individual or group activity; tasks; etc.)
Students conduct remote experiments in remote Labs around the world. There three possibilities available: - List of remote Labs (9 Labs) - Learning activities connected with the remote Labs - Tool that enable teachers to structure learning activities

.Learn2Learn competencies
Self-regulation
Self-management
Thinking, problem solving and decision making
Communication (reading and writing)
Collaboration
Motivation and confidence

.Advantages of such a use for Transition. Innovative use
The pedagogical approaches and scenarios developed by the project are based upon inquiry-based learning and problem-solving approaches, where learners learn by doing and through inquiry (science experiments) both in real and in virtual settings. Advantages for Schools UniSchooLabS and its Toolkit offer Schools the following advantages: • A good selection of Laboratories suitable for primary and secondary education. • Access to teaching and learning material in four (4) languages. • Tools allowing the creation of lesson plans and sharing them with other teachers. • Introductory sessions to get acquainted with the Toolkit. • Support services ready to offer assistance during the whole process. • Become part of an online teacher Community of ten (10) chosen Schools from four (4) countries.\ Advantages for Universities For Universities, UniSchooLabS offers the following advantages: • Extend the use of their lab to Schools (nationally and at European level) and become part of a network of Remote/Virtual Laboratories offering services to education. • Obtain translations of lab information and materials into the UniSchooLabS partners' languages (English, German, Italian, and Greek). • Receive feedback from teacher and student users. • Promote their Laboratory via UniSchooLabS dissemination activities: UniSchooLabS website, links from partners' websites, presentations and workshops at national and international events.

.Disadvantages of such a use
N/A

.Link
http://unischoolabs.eun.org