Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Using social networks to teach and learn about Functional Disabilities

.Level (age of students)
HE (University)

.Discipline/subject
University/ Functional Diversity

.Category of the tool
$Category.getData()

.Tool/resources
Twitter (addional tool Flickr)

.Language of the tool or resource
Spanish and Catalan

.Purpose of use
To make students more conscious about some contents of the subject being studied and the impact in the society

.Way of use (as individual or group activity; tasks; etc.)
Individual and group activity Sharing content producing for the students and teacher during the real life Using pictures for reflecting contents of the subject Using tweets for sharing information (different formats)

.Learn2Learn competencies
Self-regulation
Self-assessment
Self-management
Communication (reading and writing)
Collaboration
Motivation and confidence

.Advantages of such a use for Transition. Innovative use
Improving: collaborative work and communication between students and students and teacher

.Disadvantages of such a use
Finding some tweets not related to the subject (use a # for eliminating this situation)

.Link
http://es.hybrid-days.com/ http://es.hybrid-days.com/content/el-aprendizaje-h%C3%ADbrido-y-los-nuevos-espacios-personales-de-aprendizaje-entre-el-aula-la-re-0