Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Using Web 2.0 tools to design a strategy

.Level (age of students)
2nd year of BA study

.Discipline/subject
Web 2.0 and its tools

.Category of the tool
$Category.getData()

.Tool/resources
Google docs/drive – shared documents

.Language of the tool or resource
polish

.Purpose of use
Getting familiar with using Web 2.0 to design a strategy of social media campaign.

.Way of use (as individual or group activity; tasks; etc.)
This method is designed for group working but it is applicable also for individual working. Tasks for students: preparing a strategy of social media campaign using shared documents. Teacher prepares shared folder for students and creates subfolder with model documents and schedules of work. The schedule contains milestones, to present and discuss each other groups partial products (documents). Each group (or student) creates its own subfolder with documents. Each document represents a single step of the strategy of social media marketing campaign. First document contains chapters with short description of strategy. Students during the class group fill following chapters. All documents are filled with a marketing campaign strategy in social media. Assessment is in part dependent on the date of filling (preparation) documents by students.

.Learn2Learn competencies
Self-regulation
Self-management
Thinking, problem solving and decision making
Ability to handle obstacles and change
Being creative
Collaboration
Motivation and confidence

.Advantages of such a use for Transition. Innovative use
High level of motivation. High level of productivity. Elimination of the fear of a difficult undertaking by gradually increasing the difficulty. The activity develops a better understand of what digital literacy is. Students also improve the ability to work with a computer and the internet (as a tools to learning and work).

.Disadvantages of such a use
Some students in groups are not active or depend on other group's participants activities.

.Link