Explore through tags Explore through tags


.Studia Przypadków .Studia Przypadków

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu eLene2learn zebrano ponad 60 studiów przypadków, w których nauczyciele i uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych przestawiają z „pierwszej ręki" praktyczne porady i wskazówki na temat ich doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem ICT i mediów cyfrowych. Ten „zbiór" zawiera dwa różne raporty:

  •  „How to guide" jest to zbiór scenariuszy opisujących obecne praktyki, narzędzia i stosowane metody wykorzystywania technologii ICT w celu rozwijania umiejętności uczenia się. Scenariusze zostały zebrane podczas spotkań Grup Fokusowych z uczniami/studentami i nauczycielami w krajach partnerskich; Pobierz wersję do druku raportu "How to guide"
  • Studia Przypadków przedstawiają szczegółowo realizację konkretnych praktyk i metod stosowania narzędzi ICT w edukacji. Porady i sugestie zawarte w ich opisach mogą być pomocą i inspiracją do zastosowania tych praktyk, metod, itp. we własnej pracy dydaktycznej. Unikalną cechą tych materiałów są zawarte w nich opinie i oceny uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkretnych zajęć z użyciem ICT. Niektóre ze studiów przypadków są również częściowo dostępne w językach: polskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli tłumaczenie jest dostępne, można je znaleźć bezpośrednio na podstronie danego studium przypadku. (Ostatnio dodane Studia Przypadków są umieszczanie na górze listy); Pobierz wersję do druku raportu „Studia Przypadków"

Oba raporty „How to guide" oraz „Studia Przypadków" można przeglądać/wyszukiwać przy użyciu dwóch rodzajów filtrów: Didactical Benefits (korzyści dydatyczne) i Tagów.

W celu usunięcia filtrowania i powrotu do ustawień domyślnych, po prostu kliknij w różowy przycisk „Clear" (wyczyść).

by eLene2learn Network, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License       

Explore case studies Explore case studies

«Powrót

Video of methods to learn

.Level (age of students)
SE (last year) HE (first year)

.Discipline/subject
Interdisciplinary

.Category of the tool
$Category.getData()

.Tool/resources
Videos "des méthodes pour apprendre"

.Language of the tool or resource
French

.Purpose of use
To provide methods improving learning and transition from SE to HE. Methods are practical and illustrated with examples; they help new students to take notes, to manage their time, to work in a collaborative way.

.Way of use (as individual or group activity; tasks; etc.)
The methods are presented through videos and teachers can display videos during the course. The students can watch them online according to their needs.

.Learn2Learn competencies
Self-management
Ability to handle obstacles and change
Communication (reading and writing)
Collaboration

.Advantages of such a use for Transition. Innovative use
Transition from SE to HE is sometimes difficult. Students attend to lectures in much larger groups than in the secondary education. Studying is more difficult for them because teachers have to manage a lot of students .The students in HE have more liberty in their schedule, they have also to work more often in group. Using these videos can help students to overcome this change by improving their learning to learn skills. The subjects of videos are taking notes, working in group, managing time etc. The teachers can use some presented tools inside the videos in their own course to improve analysing, problem solving skills of their students. Recommendation: if the material is integrated in course tasks, students are more motivated to use them.

.Disadvantages of such a use
The videos can't be tracked and teachers didn't know if they have been watched by students. The videos have been made several years ago and don't concern new communication tools like social networks. Videos are also quite long. This can also be a disadvantage or cause student frustration. The teacher has for example to pick or point out the right spot from the video, so students' don´t have to watch the whole video.

.Link
http://www.canal-u.tv/producteurs/les_amphis_de_france_5/sciences_de_l_education/des_methodes_pour_apprendre